naše logo

Centrum podpory inkluzivního vzdělávání

úvodní stránka

Vítáme Vás na našich internetových stránkách

 

Grantové projekty školy v rámci Globálního grantu OPVK

ze života školy

Ekoškola
Spolupráce Ekoškol – ZŠ J. K. Tyla Písek

9. 10 2014 se náš Ekoparlament sešel opět s Ekotýmem ZŠ J.K. Tyla, tentokrát na půdě naší školy.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Podzimní hrátky
Při slunečních dnech si hrajeme s listím, vyrábíme draky.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Malí konstruktéři v projektu „Kreativita ve ŠD“
V loňském školním roce si děti naší školní družiny v rámci projektu „Kreativita ve ŠD“, finančně podpořeného Jihočeským krajem, měly možnost v praktických činnostech vyrobit náhrdelníky a náramky z korálků, udrátkovat si za použití barevných perel rybičky, hvězdičky a jiné krásné tvary, změřit si své síly při sportovních turnajích a v neposlední řadě si ověřit znalosti družstev při vědomostních soutěžích.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Nové gymnastické vybavení tělocvičny na ZŠ T. G. Masaryka v Písku
V uplynulém školním roce získala naše škola finanční prostředky z Grantového programu „Podpora sportu“, vypsaného Jihočeským krajem, na nákup gymnastického nářadí ve výši 50 000 Kč.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Malý koncert malých slečen
Koncem školního roku probíhají v hudebních školách závěrečné vystoupení.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Terezínská tryzna
V neděli 18. května 2014 se žáci základních škol v Písku zúčastnili tryzny na Národním hřbitově v Terezíně.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Podpora projektů 4.B
Žáci 4.B podpořili projek Sněhuláci pro Afriku, který probíhal ve spolupráci se společností Kola pro Afriku.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Čarování s drátky a korálky
V měsíci dubnu se děti v rámci projektu „Kreativita ve školní družině“ ve třech dílničkách naučily pracovat s měděnými drátky a korálky.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Výtvarná soutěž ŠD „Naše město Písek“
V měsíci dubnu děti ŠD, v rámci projektu „Kreativita ve ŠD“, malovaly velice krásné obrázky vztahující se k našemu městu Písek.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Kreativita ve školní družině
Ve školní družině ZŠ T. G. Masaryka v Písku si paní vychovatelky pro děti připravily velice zajímavý nový projekt pod názvem „Kreativita ve školní družině“, který bude probíhat v měsících únor až listopad 2014.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

„Masaryk a armáda“ na ZŠ T. G. Masaryka v Písku
V týdnu od 3. do 7. března 2014 se u příležitosti výročí narození prvního československého prezidenta uskutečnila na naší škole výstava „T. G. Masaryk a armáda“, již pro nás zajistil ČSBS a další partneři projektu „Město Písek - nejen pětačtyřicátý“. 
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

KARNEVAL V ŠD
Letošní karneval byl tradičně plný masek, soutěží a tanečků.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Aktivity ve školní družině 
                                                                               Běh do schodů...
Výtvarná soutěž ŠD „ STRAŠIDEL SE NEBOJÍME“...
                                                                            Hrátky na sněhu...
----------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční zpívání
Již tradičně se na konci kalendářního roku uskutečnilo na naší škole „Vánoční zpívání“, při kterém paní učitelky 1. stupně připravily všem divákům příjemný kulturní zážitek.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Pohyb v družině 2
Pod tímto názvem probíhal od února do listopadu 2013 ve školní družině ZŠ T.G.Masaryka v Písku projekt, spolufinancovaný v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2013 ve výši dvacet tisíc korun.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Blanský les
První den jsme jeli na horu Kleť, kde jsme měly pestrý program v podobě úkolů, který nám měl představit okolí vrcholu.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Den válečných veteránů
Žáci naší školy se 11. 11. 2013 účastnili pietní vzpomínkové akce u příležitosti Dne válečných veteránů v Písku, která se uskutečnila na Lesním hřbitově u pomníků obětem obětí II. světové války.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Život v pohybu
Pro děti 1. stupně si pprap. R. Kubátová a pprap. J. Petrovič připravili velmi zajímavý projekt, při kterém žáky 1. až 3. tříd poutavou formou seznámili s náplní práce dopravní policie.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Dopravní výchova
Pro děti 1. stupně si pprap. R. Kubátová a pprap. J. Petrovič připravili velmi zajímavý projekt, při kterém žáky 1. až 3. tříd poutavou formou seznámili s náplní práce dopravní policie.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Projektový den ke Dni Země - „Poznáváme… a pečujeme o naši zahradu“
Žáci 9.ročníku připravili pro ostatní na školní zahradě stanoviště, na kterých podávali informace o skupinách rostlin a příslušném ekosystému.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Malý koncert malých slečen
Koncem školního roku probíhají v hudebních školách závěrečné vystoupení.
                                                                                   pokračování...

anketa


škola ve fotografii

fotografie
naše škola
virtuální fotografie
naše škola

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

kde nás najdete

dnes má svátek

jste návštěvník číslo

 

úřední e-deska

úřední e-deska

Ekoškola

Myšmaš

Myšmaš

nové fotografie

Příběh 5 stromů

Drakiáda

PEČEME ŠTRŮDL PRO ZAHRADNÍKA TOMA

PODZIM
S PODZIMNÍČKEM

PARAPLÍČKOVÝ DEN

DEN ZAHRADNÍKA TOMA

FILMOVÝ FESTIVAL

PEČEME Z DARŮ ZAHRADY

DEN STROMŮ - ARBORETUM

PLYŠÁKOVÝ DEN

HOUBOVÁ POHÁDKA

Ovocný den

FOTBALOVÝ NÁBOR PRO MŠ

ŽLUTÝ DEN V MŠ

LOUTKOVÝ FESTIVAL

Zábavné odpoledne s kamarády

Loučení
na prázdniny

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ

LOUČENÍ
S PŘEDŠKOLÁKY

Fotbalový turnaj

NA STATKU
ZA ZVÍŘÁTKY

SLAVNOSTNÍ OBĚD S PŘEDŠKOLÁKY

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ

ROZLOUČENÍ
S PŘEDŠKOLÁKY

Den dětí

Srdíčkový den

Pastelkiáda

MDD

PŘÍBĚHY PĚTI STROMŮ

Muzikantská rodina

DIVADLO
O LESNĚNCE

ZVÍŘÁTKOV

V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE

PIRÁTSKÝ DEN

SVÁTEK MAMINEK

Cipískoviště

Vystoupení
v Seniorském domě

Zvířecí kamarádi

Dopravní hřiště

Harmony - cvičitel
z Norska

Cipískoviště

Dravci

Dravci

Čarodějnický den

Malování na chodník

ČARODĚJNICKÝ REJ

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Den Země

Tajemství staré truhly

Zajíčkův den

Velikonoce

Dinosauři

Mravenci

Pohádka Strašidýlka na hradě

Topení Morény

Stopování

Čištění zoubků

DINOSAUŘI

CVIČENÍ
V HARMONY 

Jarní víla čaruje

S JÍDLEM SI /NE/HRAJEME

VÍTÁME JARO

Předplavecký výcvik

Máme rádi zvířata

Na bruslích

Zelený den

Strašidýlka na hradě

MÁME RÁDI ZVÍŘATA 

VÍTÁNÍ JARA - MORANA

Cesta
za loupežnickým pokladem

Masopustní průvod

Bruslení

Karneval

Vystoupení
pro seniory

Víme, jak se chovat na silnici