naše logo

Centrum podpory inkluzivního vzdělávání

úvodní stránka

Vítáme Vás na našich internetových stránkách

 

Grantové projekty

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Regionální operační program NUTS II Jihozápad

ze života školy

1. stupeň v červnu
Máme tady poslední měsíc ve školním roce a ten již tradičně začíná oslavou svátku dětí.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Ekologická anketa
Ekologická anketa žáků ZŠ TGM v ulicích města ku příležitosti Světového dne životního prostředí a 10.výročí fungování mezinárodního programu Ekoškola v naší škole i celé České republice. 
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Školní družina v červnu
Měsíc červen byl u nás ve ŠD ve znamení dopravního hřiště.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Zahradní slavnost
V pondělí 1.6.2015 uspořádala naše škola Zahradní slavnost ke Dni dětí s pohádkovým zpíváním. 
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

AKCE ZA MĚSÍC KVĚTEN
Zase jsme se o něco více přiblížili konci roku. Právě měsíc květen je měsícem, kdy většina tříd vyráží na školní výlety a ani u nás tomu nebylo jinak.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Den dětí
Den dětí je vždy plný zábavy, smíchu a sladkostí.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Fotbalový král ve školní družině
V květnu proběhl již druhý ročník soutěže chlapců pod názvem „Fotbalový král.“
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Cipískoviště
Zajímavé páteční odpoledne (15.5.2015) prožily děti z 2. a 5. oddělení naší školní družiny.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------

Beseda o 2.světové válce na ZŠ T. G. Masaryka
Dne 4.května kolem 10. hodiny nás ve škole navštívil pan JaroslavPospíšil ze Společnosti pro dobré soužití se čtyřmi dámami - pamětnicemi, a mladým mužem ve vojenské uniformě.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Sportovní soutěž děvčat
V průběhu dubna proběhla ve školní družině sportovní soutěž děvčat ve skákání přes švihadlo pod názvem „Švihadlová královna“.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Vzpomínka k 70. výročí vysvobození
5. května 2015 uctila třída 7. B ZŠ T. G. Masaryka v Písku u pomníku na Sídlišti Potyč památku obětí druhé světové války.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Aktivity 1. Stupně – duben 2015
Děti ze školního čtenářského kroužku se zúčastnily nultého ročníku Noci s Andersenem, pořádaného v naší školní knihovně.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Školní družina na výstavě
Lesnická škola v Písku připravila pro širokou veřejnost na přelomu měsíců dubna a května velice zajímavou a poučnou výstavu loveckých trofejí.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Úsměv mojí maminky
Děti 1. až 4. tříd malovaly ve školní družině s velkou radostí obrázek do výtvarné soutěže, jejíž název byl „Úsměv mojí maminky“.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Akce prvního stupně za měsíc březen
Měsíc březen je znamením příchodu jara a přípravou na Velikonoce. I naši žáci se na Velikonoce připravovali ať při pracovních činnostech, či ve výtvarné výchově. 
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Exkurze do Prahy
Ve čtvrtek 27. dubna jsme zanechali naše školní lavice prázdné a vydali se na dlouho očekávaný výlet do Prahy.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

A co mozeček?
Ani letos v březnu nechyběla ve školní družině oblíbená vědomostní soutěž s názvem „A co mozeček?“.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Exkurze do pražského Židovského Města
Ve středu 14. ledna 2015 vybraní žáci 8. a 9. ročníku navštívili Prahu.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Měsíc únor na 1. stupni ve znamení lyžování...
Měsíc únor začal pro žáky naší školy týdnem jarních prázdnin, které volně navázaly na pololetní prázdniny.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Celá školní družina malovala
„Kdo si hraje, nezlobí“, to byl název celodružinové výtvarné soutěže.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Karneval
Každý rok máme možnost popustit uzdu své fantazie a obléci se třeba tak, aby nás nikdo nepoznal.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Aktivity 1. stupně (leden 2015)
Po vánočních prázdninách se všichni žáci vrátili zpátky do vzdělávacího procesu.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Běh do schodů
V pátek 23. 1. 2015 se ve školní družině uskutečnil již devátý ročník „Běhu do schodů“.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Aktivity 1. stupně (listopad – prosinec 2014)
Koncem listopadu navštívily 1. a 2. ročníky Třinecké divadelní představení Ferda Mravenec, které hostovalo v píseckém Šrámkově divadle. 
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční zpívání
Děti ze 6. Mateřské školy a ZŠ T.G. Masaryka v Písku vystoupily pod vedením svých pedagogů při příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromečku u „Václava“.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

9.B ve Sladovně
Žáci 9.B se zúčastnili výstavy a lektorského programu „Stroj času“.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Jazyková animace „Němčina nekouše“
Ve středu 3. prosince 2014 se konala na naší škole ZŠ T. G. Masaryka v Písku jazyková animace „Němčina nekouše“, která byla určena pro žáky 7. – 9. tříd.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Ten dělá to a ten zas tohle
Ve školní družině probíhala v měsíci listopadu výtvarná soutěž pod názvem „Ten dělá to a ten zas tohle“.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj pracovních a technických dovedností žáků ZŠ T.G. Masaryka Písek
Projekt CZ.1.07/1.1.10/03.0062 v rámci Globálního grantu CZ. 1. 07. /1. 1. 10 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------
Zkvalitňování EVVO na ZŠ T. G. Masaryka Písek
Projekt CZ.1.07/1.1.10/02.0071 v rámci Globálního grantu CZ. 1. 07. /1. 1. 10 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------
Ekoškola – činnost Ekoparlamentu
Žáci naší školy podnikali na podzim roku 2014 spoustu aktivit.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Vernisáž a fotografická výstava v Kině Portyč
V úterý 4. listopadu 2014 navštívily žákyně 8. A naší školy vernisáž fotografické výstavy v Galerii Portyč Písek. 
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Krokus
Naše škola se zapojila do projektu Krokus, který přibližuje žákům ve věku 11 – 18 let na celém světě tematiku holocaustu a pomáhá zvyšovat povědomí o nebezpečí diskriminace, předsudků a fanatismu.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Strašidelný rej na strašidelný den
Opět jsme do naší ŠD pozvali všechna strašidla, čarodějnice, upíry, mumie a zombíky, aby si s námi zatančili a zasoutěžili.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Jižní Čechy – naše poznání – náš domov“
Cílem projektu „Jižní Čechy – naše poznání – náš domov“, který byl financován Jihočeským krajem částkou 40.000 Kč, bylo podpořit aktivní a tvůrčí přístup dětí k poznávání přírody a životního prostředí, zejména oblasti Jihočeského kraje, který je jejich domovem a mnozí jej teprve objevují. 
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

I naše ruce mohou zachránit život
U příležitosti Evropského dne záchrany života se v Palackého sadech v Písku konala dne 16. 10. 2014 osvětová akce, jejíž cílem bylo zvýšit povědomí veřejnosti o způsobu záchrany života člověku, kterému přestalo bít srdce.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Ekoškola
Spolupráce Ekoškol – ZŠ J. K. Tyla Písek

9. 10 2014 se náš Ekoparlament sešel opět s Ekotýmem ZŠ J.K. Tyla, tentokrát na půdě naší školy.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Podzimní hrátky
Při slunečních dnech si hrajeme s listím, vyrábíme draky.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Malí konstruktéři v projektu „Kreativita ve ŠD“
V loňském školním roce si děti naší školní družiny v rámci projektu „Kreativita ve ŠD“, finančně podpořeného Jihočeským krajem, měly možnost v praktických činnostech vyrobit náhrdelníky a náramky z korálků, udrátkovat si za použití barevných perel rybičky, hvězdičky a jiné krásné tvary, změřit si své síly při sportovních turnajích a v neposlední řadě si ověřit znalosti družstev při vědomostních soutěžích.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Nové gymnastické vybavení tělocvičny na ZŠ T. G. Masaryka v Písku
V uplynulém školním roce získala naše škola finanční prostředky z Grantového programu „Podpora sportu“, vypsaného Jihočeským krajem, na nákup gymnastického nářadí ve výši 50 000 Kč.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Malý koncert malých slečen
Koncem školního roku probíhají v hudebních školách závěrečné vystoupení.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Terezínská tryzna
V neděli 18. května 2014 se žáci základních škol v Písku zúčastnili tryzny na Národním hřbitově v Terezíně.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Podpora projektů 4.B
Žáci 4.B podpořili projek Sněhuláci pro Afriku, který probíhal ve spolupráci se společností Kola pro Afriku.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Čarování s drátky a korálky
V měsíci dubnu se děti v rámci projektu „Kreativita ve školní družině“ ve třech dílničkách naučily pracovat s měděnými drátky a korálky.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Výtvarná soutěž ŠD „Naše město Písek“
V měsíci dubnu děti ŠD, v rámci projektu „Kreativita ve ŠD“, malovaly velice krásné obrázky vztahující se k našemu městu Písek.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Kreativita ve školní družině
Ve školní družině ZŠ T. G. Masaryka v Písku si paní vychovatelky pro děti připravily velice zajímavý nový projekt pod názvem „Kreativita ve školní družině“, který bude probíhat v měsících únor až listopad 2014.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

„Masaryk a armáda“ na ZŠ T. G. Masaryka v Písku
V týdnu od 3. do 7. března 2014 se u příležitosti výročí narození prvního československého prezidenta uskutečnila na naší škole výstava „T. G. Masaryk a armáda“, již pro nás zajistil ČSBS a další partneři projektu „Město Písek - nejen pětačtyřicátý“. 
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

KARNEVAL V ŠD
Letošní karneval byl tradičně plný masek, soutěží a tanečků.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Aktivity ve školní družině 
                                                                               Běh do schodů...
Výtvarná soutěž ŠD „ STRAŠIDEL SE NEBOJÍME“...
                                                                            Hrátky na sněhu...
----------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční zpívání
Již tradičně se na konci kalendářního roku uskutečnilo na naší škole „Vánoční zpívání“, při kterém paní učitelky 1. stupně připravily všem divákům příjemný kulturní zážitek.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Pohyb v družině 2
Pod tímto názvem probíhal od února do listopadu 2013 ve školní družině ZŠ T.G.Masaryka v Písku projekt, spolufinancovaný v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2013 ve výši dvacet tisíc korun.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Blanský les
První den jsme jeli na horu Kleť, kde jsme měly pestrý program v podobě úkolů, který nám měl představit okolí vrcholu.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Den válečných veteránů
Žáci naší školy se 11. 11. 2013 účastnili pietní vzpomínkové akce u příležitosti Dne válečných veteránů v Písku, která se uskutečnila na Lesním hřbitově u pomníků obětem obětí II. světové války.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Život v pohybu
Pro děti 1. stupně si pprap. R. Kubátová a pprap. J. Petrovič připravili velmi zajímavý projekt, při kterém žáky 1. až 3. tříd poutavou formou seznámili s náplní práce dopravní policie.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Dopravní výchova
Pro děti 1. stupně si pprap. R. Kubátová a pprap. J. Petrovič připravili velmi zajímavý projekt, při kterém žáky 1. až 3. tříd poutavou formou seznámili s náplní práce dopravní policie.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Projektový den ke Dni Země - „Poznáváme… a pečujeme o naši zahradu“
Žáci 9.ročníku připravili pro ostatní na školní zahradě stanoviště, na kterých podávali informace o skupinách rostlin a příslušném ekosystému.
                                                                                   pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------

Malý koncert malých slečen
Koncem školního roku probíhají v hudebních školách závěrečné vystoupení.
                                                                                   pokračování...

anketa


škola ve fotografii

fotografie
naše škola
virtuální fotografie
naše škola

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

kde nás najdete

dnes má svátek

jste návštěvník číslo

 

úřední e-deska

úřední e-deska

Ekoškola

Myšmaš

Myšmaš

nové fotografie

Rozloučení se školním rokem

Slavnostní oběd

VČELIČKY
NA TURISTICKÉM VÝLETĚ

HLEDÁNÍ POKLADU

LOUČENÍ S MŠ

Dopravní hřiště

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

POHÁDKOVÁ ZAHRADA

FOTBALOVÝ TURNAJ MŠ

Fotbalový turnaj

Výlet na Hůrka

MDD v MŠ

Vystoupení MŠ
v Seniorském domě

Námořnický den

Návštěva ZOO Ohrada

CVIČENÍ V HARMONY

Zeměráj

ZOO Hluboká
nad Vltavou

CIPÍSKOVIŠTĚ

Čarodějnický rej

Cipískoviště

UKÁZKA VÝCVIKU PSŮ

PILAŘIŠTĚ

Čarodějnice

DEN ZEMĚ

INDIÁNSKÝ DEN

MALOVÁNÍ SE SENIORY

Den země

BERUŠKY V ARBORETU

MALOVÁNÍ 
NA CHODNÍK

STROJ ČASU

Sluníčkový den

Návštěva knihovny

NAVŠTÍVILI JSME ZAHRADNICTVÍ

U HASIČŮ

ZELENÝ DEN

Pyžamový den

Výtvarná soutěž: Moje město, moje vesnice

U broučků

Stanice Zdravotnické záchranné služby

PŘIJEL K NÁM SAMMÍK

Zvířátková olympiáda

VV soutěž Moje pohádková bytost

Včelí království

Písničkový den

Hopsárium

Masopust

Sněhuláci

Karneval - Africká show

Hopsárium

HUGO- FUGO: Jíme zdravě

BÍLÉ ČAROVÁNÍ
v BERUŠCE

Těšíme se na zimní radovánky

BRUSLENÍ

Sněhulákový den
v MŠ

Navštívili jsme kamarády v ZŠ T.G.Masaryka

Tři králové

Lesní zvířata v zimě

Jak se žije
na skládce aneb třídíme odpad

TÝDEN KRÁLŮ

Vánoce v MŠ

VÁNOCE V BERUŠCE

VÁNOČNÍ NADÍLKA
V MŠ

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ

Mikulášská besídka

Mikulášské pečení

Čas jablíčkových vůní

BÁBA KOŘENÁŘKA

ČERTÍ BESÍDKA

POHÁDKOVÁ KOVÁRNA

Martinské dělení

DRAKIÁDA
V BERUŠCE

V LESE
ZA SKŘÍTKEM PODZIMNÍČKEM

PLAVECKÁ ŠKOLIČKA

Podzimní radovánky s dráčkem papíráčkem

LiStOVáNí - scénické čtení

MARTINSKÉ DĚLENÍ

Výlov rybníka

Zvířátka v lese

Bramboriáda

V MC Myška

Rej duchů

Tradice podzimu

Městská knihovna

Záchranáři

Bacil

Halloween

Příběh 5 stromů

Drakiáda

PEČEME ŠTRŮDL PRO ZAHRADNÍKA TOMA

PODZIM
S PODZIMNÍČKEM

PARAPLÍČKOVÝ DEN

DEN ZAHRADNÍKA TOMA

FILMOVÝ FESTIVAL

PEČEME Z DARŮ ZAHRADY

DEN STROMŮ - ARBORETUM

PLYŠÁKOVÝ DEN

HOUBOVÁ POHÁDKA

Ovocný den

FOTBALOVÝ NÁBOR PRO MŠ

ŽLUTÝ DEN V MŠ

LOUTKOVÝ FESTIVAL

Zábavné odpoledne s kamarády